Alle sager om forældremyndighed, bopæl og samvær starter i Familieretshuset.


I Familieretshuset bliver sagerne opdelt ud fra en vurdering af konfliktniveau og kompleksitet og tildeles herefter en farve – grøn, gul eller rød. Her vil du blive tilbudt hjælp og rådgivning, der matcher konfliktniveauet i din sag og du vil typisk blive indkaldt til et eller flere møder.

Skal der træffes en afgørelse i din sag, sker det for så vidt angår de grønne og gule sager i Familieretshuset, mens de røde sager overgår til Familieretten, hvor der afsiges dom.