Kristian Korshøj Jørgensen

Advokat – Partner

Advokat Kristian Korshøj Jørgensen blev uddannet jurist ved Aarhus Universitet i 2014. Kristian er specialiseret indenfor børneret og strafferet og beskæftiger sig primært med anbringelsessager.

Kristian bistår derudover klienter i strafferetssager og er optaget på listen over advokater, som er kvalificeret til at møde i ungdomskriminalitetsnævnet. For Kristian er klientens retssikkerhed i højsædet. Han påser i alle sager, at myndighederne overholder gældende forvaltningsretlige regler og love, og at klientens rettigheder respekteres. Det er afgørende for Kristian, at klienterne føler sig støttet igennem hele deres sag og tilbydes lige netop den juridiske rådgivning, som de har brug for. 

Advokatsekretær Sandra Junget Hansen

CVR: 33231687 

Kontonr: 4387 12630360

Mobilepay: 423233

Kontonr: 4387 12630360

Mobilepay: 423233

CVR: 33231687