Jesper Brock

Advokat 

Advokat Jesper Brock blev uddannet jurist ved Syddansk Universitet i 2012. Han har stor erfaring med sager indenfor familieret og børneret, herunder forældreansvarssager og tvangsanbringelser.

 

Jesper beskæftiger sig endvidere med den øvrige del af familieretten og arveret, hvorved han ofte bistår klienter i sager om skilsmisse, bodeling og arv. Jesper er også specialiseret indenfor strafferet og er optaget på listen over advokater, som er kvalificeret til at møde i sager i ungdomskriminalitetsnævnet. Jesper beskæftiger sig derudover med almindelige civilsager – særligt sager om ejendomshandler og naboret. Han anser det som sin vigtigste opgave at sørge for, at klienten gennem hele sin sag bliver støttet og hørt i sine perspektiver. Ingen afgørelse kan træffes korrekt uden klientens situation og synspunkter er kendte. Derfor påser Jesper også altid, at kommuner og øvrige myndigheder overholder love og regler i deres behandling af din sag. 

Advokatsekretær og Administrationsansvarlig Louise Smith Lynghøj

CVR: 33231687 

Kontonr: 4387 12630360

Mobilepay: 423233

Kontonr: 4387 12630360

Mobilepay: 423233

CVR: 33231687