Mella Dirchsen

Advokatfuldmægtig

Advokatfuldmægtig Mella S. Dirchsen blev uddannet jurist ved Aarhus universitet i 2013. Mella har efterfølgende opnået stor joberfaring i udlandet og specialiserer sig i dag indenfor børneret, familieret og strafferet.

Mella har blandt andet læst sin kandidat- og efterfølgende arbejdet i Dubai, været ansat i FN’s afdeling for ”Drugs and Crime,” samt arbejdet på et større advokatkontor i London. Mella beskæftiger sig primært med familieret og børneret, herunder tvangsanbringelsessager og forældreansvarssager, samt tvangsbortadoptionssager. Endvidere assisterer hun advokat Jesper Brock i straffesager. For Mella er det vigtigt, at klienterne mærker både empati og professionalisme i behandlingen af deres sag. Familieretten og børneretten er yderst følsomme retsområder, der oftest er af stærk personlig karakter, hvorfor Mella altid rådgiver med stort engagement og er tilgængelig for klienterne under sagens forløb. Det er altafgørende for hende, at klienterne føler sig trygge og hørt i processen, hvorfor tillid, nærvær og kompetence er nøgleordene.

Advokatsekretær og Administrationsansvarlig Louise Smith Lynghøj

CVR: 33231687 

Kontonr: 4387 12630360

Mobilepay: 423233

Kontonr: 4387 12630360

Mobilepay: 423233

CVR: 33231687