Retsområder

Hos Ghiladi Advokater er vi specialiseret inden for en række sagsområder, som alle har én ting til fælles: De kredser om mennesket.

 

Uanset om din henvendelse drejer sig om forældretvister, anbringelser, arv, udlændinge- eller straffeforhold, er du som forælder, barn, søskende eller tiltalte berørt af sagen, og det er vores mål at hjælpe dig juridisk igennem den på bedst mulige måde.

Tvangsanbringelse

Tvangsanbringelse af et barn betyder, at kommunens Børn- og Ungeudvalg vælger at fjerne dit barn fra hjemmet

 

Afgørelsen om en tvangsanbringelse træffer Børn- og Ungeudvalget efter indstilling fra kommunens socialrådgivere. Du har ret til at se alle papirerne i sagen og til – sammen med din advokat – at udtale dig overfor udvalget inden de træffer afgørelse.

Forældreansvarssag

Alle sager om forældremyndighed, bopæl og samvær starter i Familieretshuset.

 

I Familieretshuset bliver sagerne opdelt ud fra en vurdering af konfliktniveau og kompleksitet og tildeles herefter en farve – grøn, gul eller rød. Her vil du blive tilbudt hjælp og rådgivning, der matcher konfliktniveauet i din sag og du vil typisk blive indkaldt til et eller flere møder. 

 

Skal der træffes en afgørelse i din sag, sker det for så vidt angår de grønne og gule sager i Familieretshuset, mens de røde sager overgår til Familieretten, hvor der afsiges dom.  

Strafferet

Forsvarsadvokater tager hånd om dit forsvar.

Benyt nogle af Danmarks bedste og mest erfarne forsvarsadvokater. Forsvarsadvokaterne Thomas Kaehne Ghiladi og Jesper Brock fra Ghiladi Advokater har stor erfaring og ekspertise med straffesager – vi tager hånd om dit forsvar uanset, hvad du er tiltalt eller sigtet for.


Som forsvarsadvokater bistår vi vores klienter fra sagens første stadier indtil dens afslutning i byret, landsret eller Højesteret. Fordi vi har møderet for Højesteret, kan vi være din forsvarsadvokat, også hvis sagen skal ankes. 


Det koster ikke noget at spørge! Når du ringer til os, vil vi vejlede dig om:

Ungdomskriminalitetsnævnet

Er du som barn eller forælder indblandet i en sag i Ungdomskriminalitetsnævnet, har du ret til gratis advokatbistand. Her er vi din ekspert. Ungdomskriminalitetsnævnet er et uafhængigt nævn, som medvirker til at forebygge ungdomskriminalitet ved at fastlægge målrettede, individuelle forebyggende indsatser for kriminalitetstruede børn og unge i alderen 10-17 år.

Udlændingeret

Asyl, familiesammenføring, visum & statsborgerskab.

Reglerne på udlændingeområdet er komplekse og svære at danne sig et overblik over. Ghiladi Advokater er eksperter inden for udlændingeret og sidder klar til at rådgive dig med din sag.


Følgende sagstyper kan Ghiladi Advokater blandt andet hjælpe dig med:

Skal din sag behandles i Flygtningenævnet, kan vi vejlede dig om processen og repræsentere dig i nævnet.

CVR: 33231687 

Reg.nr: 7264

Konto nr: 1394076

Mobilepay: 423233

Reg.nr: 4387

Konto nr: 12630360

CVR: 33231687