Forsvarsadvokater tager hånd om dit forsvar.


Benyt nogle af Danmarks bedste og mest erfarne forsvarsadvokater.

Forsvarsadvokaterne Thomas Kaehne Ghiladi og Bitten Kjærsgaard fra Ghiladi Advokater har stor erfaring og ekspertise med straffesager – vi tager hånd om dit forsvar uanset, hvad du er tiltalt eller sigtet for.
Som forsvarsadvokater bistår vi vores klienter fra sagens første stadier indtil dens afslutning i byret, landsret eller Højesteret. Fordi vi har møderet for Højesteret, kan vi være din forsvarsadvokat, også hvis sagen skal ankes.

Det koster ikke noget at spørge!

Når du ringer til os, vil vi vejlede dig om:

  • Har du brug for en forsvarsadvokat?
  • Hvordan får du adgang til politiets sagsmateriale?
  • Skal du sige ja eller nej til afhøring hos politiet?
  • Hvordan kan du regne med, at sagen forløber?
  • Hvordan forventer vi, at din sag vil falde ud?
  • Er der mulighed for, at det offentlige betaler advokatomkostningerne?

Ungdomskriminalitetsnævnet

Er du som barn eller forælder indblandet i en sag i Ungdomskriminalitetsnævnet, har du ret til gratis advokatbistand.

Her er vi din ekspert.

Ungdomskriminalitetsnævnet er et uafhængigt nævn, som medvirker til at forebygge ungdomskriminalitet ved at fastlægge målrettede, individuelle forebyggende indsatser for kriminalitetstruede børn og unge i alderen 10-17 år.

Kontakt os straks så vi kan rådgive dig og din familie bedst muligt, ud fra den situation I står i nu.