En tvangsfjernelse af børn også kaldet en tvangsmæssig anbringelse betyder, at kommunens Børn- og Ungeudvalg vælger at fjerne dit barn fra hjemmet.


Afgørelsen om tvangsfjernelse træffer Børn- og Ungeudvalget efter indstilling fra kommunens socialrådgivere.

Du har ret til at se alle papirerne i sagen og til – sammen med din advokat – at udtale dig overfor udvalget inden de træffer afgørelse.